awaryjne otwieranie - zadzwońDofinansowanie UE


Realizacja projektu umożliwia wdrożenie w firmie OST S.C. nowych usług oraz ulepszenie już istniejących:

Usługi nowe:
1.Produkcja kluczy surowych
2.Dorabianie kluczy samochodowych z immobilizerem - kodowanie kluczy samochodowych

Usługi udoskonalone:
1. Usługi w zakresie Systemu Master Key
2.Precyzyjne dorabianie kluczy (dorabianie kluczy nawiercanych, dorabianie kluczy nietypowych, dorabianie paskich kluczy mieszkaniowych i samochodowych)